Luculentus betyr "Lys som stråler innenfra" på latin.

("LUC" = lys, ULENTUS = innenfra)

Som vår logo, designet av vår grafiker Silje, skal illustrere, så vil vi i Luculentus lete etter og "belyse" styrker både hos våre medarbeidere, men også se etter hvordan synliggjøre våre kunders særpreg og beste kvaliteter.

Ved å få fram det beste i begge parter, mener vi bestemt at resultatet av et kreativt samarbeid med deg som kunde blir optimalt.

Luculentus er et firma som leverer profesjonelle tjenester innen web, grafisk arbeid og hjelper våre kunder med målrettet reklame og markedsmateriell, men samtidig ha fokus på våre unge medarbeidere som får mulighet til å vokse i kunnskap om egne talenter og styrker. Våre erfarne medarbeidere står ansvarlig for at alt som leveres og utføres av arbeid er av topp kvalitet, og har også ansvar for at de nye på teamet får opplæring, mentoring og utfordringer som deltagende i reelle arbeidsoppdrag.

Vi ønsker å være et redskap for kunden til økt lønnsomhet gjennom en spisset og mer treffsikker profilering av deres bedrift. Våre kunder vil være garantert god service, tett oppfølging og profesjonelt arbeid, og samtidig er alle våre kunders oppdrag med på å gi unge mennesker arbeidstrening, erfaring og økte muligheter for en yrkeskarriere i kreative fag.

I en verden der arbeidsgivere sier at "våre ansatte er bedriftens ressurs", velger vi i Luculentus å påstå at "våre medarbeideres STYRKER er bedriftens ressurs"!

Velkommen som kunde hos Luculentus!