En webside er ikke bare en plakat på nett! Hvilken funksjonalitet og hvilken type side en bedrift eller organisasjon behøver, kan variere stort. En enkel enmannsbedrift behøver ikke samme kompleksitet som et større firma eller en organisasjon. 

Layout og design avhenger av bransje, målgruppe og hva som er målet med websiden. En nyhetsside har et helt annet oppsett enn en nettbutikk, og noen sider har mindre tekst og fokus på bilder og media, mens andre har fokus på informasjon og tekst. Skal siden være interaktiv og brukerstyrt eller kun til statisk informasjon om bedriften? 

Hva ønsker du av din webside?

 Vi i Luculentus ønsker at våre kunder skal lykkes på nett, og at en webside skal bidra til både økt kundemasse og målbar økonomisk gevinst. Derfor er det viktig for oss å først avdekke det egentlige behovet.

Vi begynner alltid en prosess med å bli godt kjent med kundens bedrift, arbeidsområde og bransje. Vi ønsker også å vite litt om bedriften som arbeidsplass, miljø og kultur og selvfølgelig kundegruppe/ målgruppe. Det kan også tenkes at bedriften bør tenke utover det etablerte. Vi ser etter potensiale og leter etter bedriftens "sjel" og særpreg, og på hvilken måte en nettside kan få fram dette bedre. Sammen med kunden finner vi ut riktig bruk av en nettside.