Mange bedrifter ønsker å være synlig i sosiale medier, men de mangler en overordnet plan for hvilke de skal bruke, og hvordan sosiale media kan være nyttig og lønnsomt . 

Ikke alle har økonomisk nytte av å bruke ressurser på sosiale media som Facebook, Twitter, Instagram og Pinterest. Vi i Luculentus hjelper deg gjerne med å se på muligheter og finne de beste løsningene for din bedrift!

Vi kan begynne med å stille følgende strategiske spørsmål:

  • Hvem er bedriftens målgruppe og på hvilke sosiale media møter du dem?
  • Hva slags informasjon skal publiseres og hvorfor?
  • Hvor ofte bør du publisere for å holde på interessen?
  • Er det ansatte i bedriften som har interesse av å ta ansvar for dette?
  • Vet du om andre i din bransje bruker sosiale media, hvilke og hvordan?

Dette er er noen av de forholdene som vi sammen kan snakke om og gjennom det vi finner, vurdere videre tiltak om hvordan enklest dette kan gjennomføres. 

Luculentus hjelper deg med å utarbeide en samlet plan for bruk av sosiale medier som er tilpasset din bedrift.