purple shape wallpaper 1 3

Luculentus betyr "Lys som stråler innenfra" på latin.

("LUC" = lys, ULENTUS = innenfra)

Som vår logo, designet av vår grafiker Silje, skal illustrere, så vil vi i Luculentus lete etter og "belyse" styrker både hos våre medarbeidere, men også se etter hvordan synliggjøre våre kunders særpreg og beste kvaliteter.

Ved å få fram det beste i begge parter, mener vi bestemt at resultatet av et kreativt samarbeid med deg som kunde blir optimalt.

Fokus på ansattes styrker og kompetanseheving

I Luculentus ønsker vi å ha et særskilt fokus på at de ansattes STYRKER er bedriftens ressurs, og derfor er det viktig for oss som arbeidsgiver og sørge for en arena der mennesker kan få bidra med det de er best på. Når oppgaver skal fordeles, må rett person få ansvar for sin del av jobben som er i tråd med styrker og som gir glede og fører til økt trivsel i tillegg til positiv læring.