purple shape wallpaper 1 3

Rådgiving i oppstartsfasen

Vår daglige leder Arne Haakon Johnsen som er utdannet Samfunnsøkonom fra NTNU kan bidra med rådgivning i forbindelse med bedriftsetablering.  Vi tilbyr konkret og jordnær rådgivning med hovedfokus på å finne gode og praktiske løsninger på de viktige tingene som må på plass i startfasen.  Alt for mange bedriftsetableringer har strandet på grunn av feil fokus og gale prioriteringer.  Spør oss om råd, det kan lønne seg.