purple shape wallpaper 1 3

Opplæring i hvordan jobbe med din nettside?

Målrettet og treffsikker bruk av en nettside

Når Luculentus har levert nettside til deres bedrift ønsker vi at bruken av nettsiden blir optimal. Vi tilbyr veiledning og brukerstøtte slik at bedriften får en målrettet og treffsikker bruk av nettsiden.

Vi kan  lære opp ansatte  til selv å kunne redigere og vedlkeholde nettiden. Vårt mål er "hjelp til selvhjelp" slik at kunden kan være uavhengige av oss hvis dere ønsker det. Bedriften får en fast kontaktpersen i Luculentus å forholde seg til som sammen med kontaktperson i bedriften utarbeider en tilpasset plan for drift og opplæring.